Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories by Deb Nelson Gourley

Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories
By Deb Nelson Gourley

16 bilingual TRUE stories in English and Norwegian
Published by Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing

  • 280 pages including 24 in full color, 6" x 9"
  • Fully illustrated with over 350 pictures, charts and maps
  • Norwegian Heritage, Culture, History, Genealogy and Language
  • Bilingual English Norwegian text in the same book
  • Hardcover and Smyth sewn for highest quality
  • ISBN: 978-0-9760541-0-8
  • © 2004 & 2005, Printed in U.S.A.
Reviews:

Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories is a delightful bilingual account of a search for Norwegian roots embellished with stories that have inspired the author and informed her about her heritage. The personal markers, beginning with the discovery of an immigrant trunk, and the selected narratives will all serve as an inspiration to anyone exploring the legacy of their own immigrant past.

Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories tegner et fengslende bilde av en personlig leting etter norske røtter som vil inspirere lesere på begge sider av Atlanterhavet. Den tospråklige teksten tar sitt utgangspunkt i immigrantkisten som fulgte forfatterens forfedre til den nye verden og blir så utvidet til å inkludere et utvalg av artikler som belyser en åndelig og kulturell norsk arv overført til Amerika.
—Odd S. Lovoll, King Olav V Professor of Scandinavian-American Studies, St. Olaf College, Northfield, Minnesota (Retired), Professor II of History, University of Oslo, Oslo, Norway

Deb Nelson Gourley’s book will attract readers outside her own family circle. Like most Norwegian-American stories of the Midwest, her stories begin in a culture of farms and farming. She tells about the Indian rebellion of 1862, about epidemics, about letters and packages and visits to Norway after years of Nazi occupation. Her family and its history are thereby linked to a larger historical framework.

Boka har interesse ut over fortellerens egen slekt. Som de fleste norskamerikanske fortellingene i Midtvesten, begynner hennes historie i en jordbrukskultur. Boka er satt sammen av mange historier. Hun forteller om indianeropprøret i 1862, om epidemier, om brev og pakker og besøk etter verdenskrigen. I disse tekstene knyttes familien til et større historisk bilde.
—Øyvind T. Gulliksen, Associate Professor, American Literature and Culture, Telemark University College, Bø i Telemark, Norway

With the dedication of an indefatigable detective, author Deb Nelson Gourley displays her abilities as both researcher and storyteller. An old trunk, a handwritten note, cemetery and courthouse records–these become the skeletal framework which the author then clothes with flesh, blood, and bunads.

Deb Nelson Gourley er som en utrøttelig detektiv i sitt arbeid både som ættegransker og forteller. Ei gammel kiste, et handskrevet lite brev, kirkegårdsregistre og lokale arkiv, alt dette utgjør rammene for historiene som fortelleren levendegjør. Hun forteller så vi ser de gamle for oss, i sine bunadsklær.
—Harley Refsal, Professor, Scandinavian Folk Art, Scandinavian Studies Luther College, Decorah, IowaPin It